MENU

Georganiseerd door de Fokvereniging VWF Zuid-Holland

Dinsdagavond 13 februari was er een door de fokvereniging VWF georganiseerde ronde tafel gesprek over de toekomst van de paardensport en de paardenfokkerij bij Pleisterplaats in Moordrecht.

ronde tafel

Er was een  grote opkomst van ongeveer 50 mensen, waaruit bleek dat iedereen er behoefte aan had even gezellig bijeen te zijn en ouderwets over de toekomst van de fokkerij en de paardensport te sparren. We vielen bij de Pleisterplaats met de neus in de boter. Aan alles was gedacht.

ronde tafel

Een aantal zaken zijn deze avond naar voren gekomen om verder opgepakt te worden :

  • van belang om de interesse die er is in goede banen te leiden. We zullen er met elkaar ook iets meer aan moeten trekken.
  • bijeenkomsten organiseren waarop kennis uitwisseling kan plaatsvinden.
  • onderzoeken hoe de nieuwe technieken van kennis uitwisseling gebruikt kunnen worden om mensen te bereiken.
  • De kosten en mogelijkheden voor het houden van paarden voor fokkerij is voor één persoon bijna onmogelijk. Misschien is het plaatje wel realiseerbaar, als een paard en de kosten door bijvoorbeeld 3 mensen gedeeld wordt.
  • de afstand tussen sport en fokkerij moet kleiner. Waar samenwerking mogelijk is overwegen. Gebruikers hebben vaak geen idee op wat voor paard ze zitten.
  • De gedachte werd geventileerd dat het KWPN wellicht voorlichtingen op grote maneges, opleidingen paardenhouderij kan geven over de fokkerij en bloedlijnen. Het bleek dat dit soort initiatieven succesvol waren uitgevoerd, maar desondanks toch gestaakt werden. Een extra reden om er opnieuw naar te kijken. (De suggestie was ook gedaan om de mensen op maneges die willen fokken met fokkers met goede merries in contact te brengen.)
  • Gerrit van Heijst gaf aan dat het KNHS leader programma alhoewel het qua aantal misschien nog niet heel groot is, het in ieder geval een bijdrage levert om de groei van onder uit te bevorderen. Ook de FNRS adviezen aan de Manege eigenaren om te zorgen voor veel info naar de ruiter(tjes)/amazones zodat ze buiten het uurtje dat ze aanwezig zijn om te rijden ook beseffen wat er allemaal nog bij het houden van een paard komt kijken is waardevol. Door ze aanvullend te stimuleren in vrijwilligers groepen actief te worden, zou het paard nog meer een plaats in hun leven kunnen krijgen. Afsluitend na het dankwoord aan Cor en Patrick voor hun bijdrage vroeg Gerrit iedereen niet te vergeten dat ze zelf ook een belangrijke rol kunnen vervullen om mensen te informeren hoeveel plezier er aan paarden beleefd wordt door er enthousiast over te vertellen.

De Fokvereniging prees zich gelukkig dat we Cor Loeffen en Patrick van der Meer aan de ronde tafel hadden die veel kennis en ervaring mee brachten.

ronde tafel

Buiten de discussie over de toekomst werden er nog een reeks van andere interessante/belangrijke zaken naar voren gebracht.  

Cor Loeffen begon met de ontboezeming dat hij na vele jaren voorzitter van de KWPN Hengstenkeuringscommissie springen geweest te zijn, zijn nieuwe functie als bestuurslid van het KWPN voor hem een grote omschakeling was. In deze functie mag hij zich niet bemoeien met de zaken op de werkvloer, wat best moeite kost als je dit jaren wel hebt gedaan.

Cor gaf verder het advies mee dat als je een goed merrie veulen hebt je haar niet moet verkopen Een goed merrieveulen is een veulen dat beter is dan je merrie, zo kan je je stam verbeteren, als je haar weer aan paart met een goede qua bloedlijn/karakter en prestatie passende hengst. Een goed hengstveulen daarentegen kan je wel verkopen, deze kost geld op de weg naar de hengstenkeuring / sport toe.

Cor constateert dat de informatie omtrent fokken kleiner is geworden. Vroeger gingen mensen naar de rijvereniging, erna dronk je wat en praatte je over de fokkerij en veterinaire aangelegenheden. Je kende je merrie en de bloedlijn erachter, dan kan je beter inschatten welke hengst past. De merrie maakt de stam, we hebben nu een stel fokkers, die niet de informatie hieromtrent hebben. Een goede fokmerrie is een merrie waar in combinatie met meerdere hengsten, meerdere generaties, meerdere goede paarden uitkomen. Het belangrijkst is dat een paard wil werken.

Vroeger gingen de mensen anders met paarden om dan tegenwoordig, je groeide ermee op. We zitten nu in een tijd dat mensen die geen paarden hebben gaan beslissen hoe wij onze paarden moeten houden. Of zelfs dat ze zich helemaal tegen de fokkerij en de sport uitten. Een paard in de draaimolen is ongewenst omdat daarmee de gedachte wordt uitgedragen dat je op een paard kan rijden.

Patrick van de Meer is betrokken bij de fokkerij, geeft veel instructie, heeft tot het hoogste niveau sport bedreven en is aangesteld als bondscoach van de Nederlandse dressuur.

Patrick koopt ieder jaar enkele veulens. Van de eerste jaargang die hij kocht, hebben alle drie de veulens onder hemzelf Grand Prix gelopen. Het is een mooie hobby om de veulens te zien opgroeien en ontwikkelen. Het is best lastig in te schatten wanneer je paard de moeite waard is om aan te houden. Het karakter, de wil om te werken is heel belangrijk. Het heeft tijd nodig om dit te beoordelen. In het werk kan je deze werkwilligheid pas beoordelen en weet je pas of het paard de werkwilligheid heeft voor de moeilijke oefeningen.

Voor Patrick komt elke keer weer naar voren dat het karakter van het paard, de wil om te werken het allerbelangrijkste is. Een paard moet voldoende voorkomen hebben, het front erop en voldoende kracht in het achterbeen hebben. Paarden moeten de kracht hebben om het werk te kunnen doen en een goede verbinding van achteren naar voren geven. Er is een verandering in de beoordeling dat het rijden er gemakkelijk uit moet zien en dat het paard de uitstraling heeft het werk makkelijk te willen doen. Het hoeft niet met heel veel spektakel. De lendenpartij van een paard is belangrijk. Een paard met een weke lendenpartij heeft meer moeite te kantelen in de achterhand. Als de lendenen te strak zijn, is het moeilijk het paard los te werken in de rug.

Mensen die een paard kopen moeten een paard kopen naar wat hun behoefte is.

Het was een zeer interessante avond, waar zowel fokkerij aangelegenheden, als sportzaken aan de orde kwamen en het was plezierig met elkaar hierover te discussiëren.

ronde tafel

PS: Nog een keer aandacht voor Darwin zijn uitspraak: ‘Het zijn niet de meest sterken of de meest slimmen die zullen overleven, maar juist zij die zich het beste kunnen aanpassen aan de nieuwe omgeving.’. Dit ‘aanpassen aan de nieuwe omgeving’ zou wel eens het motto kunnen worden voor de Fokvereniging om samen met haar leden, de fokkers en gebruikers samen nog veel plezier te kunnen beleven aan de paarden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.